żubry

Żubry na wolności – nowi mieszkańcy Lasów Janowskich

Nadleśnictwo w Janowie Lubelskim poinformowało o wypuszczeniu 25 lutego na wolność żubrów, które przybyły do powiatu w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”. Przez pięć tygodni zwierzęta trzymane były w zagrodzie adaptacyjnej. Dopiero...

Dopłaty do opieki w żłobku

Dopłaty do opieki w żłobku

Dzieci objęte opieką w żłobku w Janowie Lubelskim zostaną objęte dotacją celową w wysokości 400 zł miesięcznie. Jest to dotacja przeznaczona na dofinansowanie bieżących wydatków związanych ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3....

Żubry wybrały życie na wolności

Żubry wybrały życie na wolności

Jak informuje Nadleśnictwo Janów Lubelski żubry które zostały w ostatni wtorek przywiezione z Nadleśnictwa Borki, uciekły z zagrody. Żubry chcą żyć na wolności Żubry trafiły do nadleśnictwa Janów Lubelski w ostatniej wtorek. Przyjechały z...

Nauka w szkole po feriach

Nauka w szkole po feriach

Duże zmiany czekają uczniów klas I-III szkół podstawowych już od 18 stycznia. Wówczas to, w poniedziałek, uczniowie wyżej wspomnianych klas, a także uczniowie szkół specjalnych powrócą do tradycyjnego modelu nauki stacjonarnej. Oczywiście wszystko będzie...

„Stefania Suchora – Mistrz Tradycji”

„Stefania Suchora – Mistrz Tradycji”

Przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach zrealizował w zeszłym roku projekt „Stefania Suchora – Mistrz Tradycji”. W ramach tego projektu zakupiono między innymi niezbędne narzędzia, fartuchy oraz...

Wypożycz sprzęt rehabilitacyjny za darmo!

Wypożycz sprzęt rehabilitacyjny za darmo!

Znakomita wiadomość dla mieszkańców Janowa Lubelskiego. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, które mieści się przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, uruchomiono darmową wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Wypożyczalnia dysponuje szerokim zakresem różnego rodzaju urządzeń które w...